Inngangsparti i de første årene

Historien til foreningen og om byggingen og driften av Estenstadhytta er dekket i flere artikler i "Dengang da", Årbok for Strinda Historielag. En oversikt over historien og foreningens arbeid finner du her i en artikkel i årboka for 2020.

Artikkel i Årbok for Strinda Historielag 2020

Oversikt over artikler om Strindamarka i Wikistrinda

Fra åpningen av Estenstadhytta 12.juni 1959