Øvergjerdet var en husmannsplass under Estenstad gård. I dag er det lagt ned stor dugnadsinnsats for å skape et åpent område med utsikt mot vannene og mot byen.

Vi arbeider aktivt for at området rundt Estenstadhytta skal være attraktivt 

Stien om Burmaklippen ble tidligere kalt Skilomløypa, og er i dag en populær tursti. Stokkplassen er en tidligere husmannsplass

Tverrstien er en nyetablert sti fra toppen av Akebakken mot Skogstien

Rundt dammene

Det er sti som går rundt begge dammene

Testbilder må ikke slettes