Dugnader

Referat fra dugnadene

Dugnader for 2023 er avsluttet

Vi har i år gjennomført 17 dugnader. Vanligvis har vi vært ca. 20 personer med hver uke. Hovedoppgaven i vårsemesteret var bygging av ny platting ved sørveggen av Estenstadhytta.

Den ble innviet på St.Hans aften med dans. Dessuten er det ryddet rundt hytta, utbedret utsiktsplasser og stier.

I løpet av høsten ble det lagt ut vandringer mot Tomsetåsen og mellom Styggdalen og Ramdalen. Dessuten ble området ved Øvergjerdet ryddet i området mot bilvegen og det er satt opp flere benker. En mer fullstendig oversikt over aktiviteten finner du her.