Notat om kulturminner

I samarbeid med Strinda Historielag har foreningen utarbeidet et notat om kulturminner i Strindamarka. Notatet bygger i stor grad på artikler fra årbøkene til Strinda Historielag

Kulturminner i Strindamarka

Informasjonstavler

Strindamarka Vel har de siste årene satt opp i alt 17 informasjonsskilt i Strindamarka. Skiltene er først og fremst satt opp på steder med kulturhistorisk interesse. Skiltene viser til spor etter tidligere bosetting, menneskelig aktivitet med hensyn til bergverk og utvinning av kull, forskningsprosjekt, bruer og kverner og flere skilt om tidligere Strinda vannverk.
Informasjonene på skiltene bygger i stor grad på artikler i årbøkene til Strinda historielag.

Fullstendig oversikt over skiltene og hvor dere finner dem kan du lese mer om her

Temavandringer

Strindamarka Vel har de fleste årene arrangert temavandringer for alle interesserte. Vandringene har vært konsentrert om spesiell natur eller kulturminner. Nærmere opplysninger om de forskjellige vandringene finner du nedenfor: