Kalender:

Dugnadene har nå startet opp, og vi møtes hver onsdag kl. 1000 ved Tømmerholt. 

Vi har til nå blant annet bygget bruer ved Bekken og flere benker.

Siste bilder.

Flere album trykk her

Styret Aarsmote 2021___serialized1
Infoskilt
Strindamarka
20231119_122113
20201007_123935

Velkommen til hjemmeside for Strindamarka Vel

Strindamarka Vel er en idéell organisasjon basert på frivillig arbeid og dugnader.


Foreningens formål er å bidra til å bevare Strindamarka som friluftsområde, utvikle området videre, fremme interesse for friluftsliv, aktiviteter og rekreasjon for byens befolkning. Dette skjer i samarbeid med Trondheim kommune, lag og foreninger og grunneiere.