Priser medlemskap:

Enkeltmedlem kr. 100,00

Familie kr. 150,00

Lag/foreninger kr. 200,00

Firma kr. 500,00


Betal medlemskontogenten til vår

konto: 4202 35 50037

Innmelding i Strindamarka Vel